Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Un espectacle de dansa des de l'Art i la Física

Sira Serra Minella


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Júlia Zabala

 

Introducció
La idea de fer un treball relacionant la dansa i la física va sorgir arrel de fer l’espectacle de dansa Un conte de Festa Major l’estiu passat, amb el Ballet Jove Etern Dansa. En aquest espectacle vaig poder fer intervencions com a solista per primera vegada en tota la meva trajectòria com a ballarina. A partir d’aquí, se’m va despertar la curiositat al voltant de la següent pregunta: seria possible millorar la tècnica dels meus moviments de dansa a partir d’una detallada anàlisi física? L’objectiu d’aquest treball és donar respostes a aquesta pregunta i tractar d’analitzar l’equilibri i les dinàmiques de la dansa amb el suport tecnològic del vídeo i la seqüència fotogràfica. Així com l’aplicació dels estudis de la Física per arribar a conèixer millor la meva tècnica com a ballarina, analitzar els meus moviments per tal d’obtenir resultats i, si cal, corregir-ne els defectes.

Contingut
El treball s’inicia amb la contextualització de l’origen de l’espectacle de dansa, on explico com van ser els assajos, l’equip tècnic i artístic que hi va participar, així com una breu descripció de cada un dels personatges que hi varen participar. Seguidament, ja dins la part teòrica, descric cadascun dels passos de ballet extrets de l’obra i en faig una anàlisi tècnica de la seva execució, acompanyats de breus explicacions de la metodologia de càlcul numèric de les dades extretes a partir dels enregistraments dels moviments. Com a part pràctica m’he gravat realitzant cada un dels moviments esmentats a la part teòrica, amb la següent configuració: dos gravacions simultànies frontal i zenital enregistrades a 120 frames per segon. Posteriorment, amb l’ajut d’eines, vaig calcular i analitzar quins aspectes eren susceptibles de ser millorats en les execucions, per tal de poder aplicar-ne les correccions.

Conclusió
Va ser molt interessant poder aplicar la física a la dansa. Vaig trobar molt curiós i productiu prendre consciència, gràcies a la càmera lenta, del munt de factors que intervenen en els salts i en els girs i de quina manera es poden millorar. Em vaig adonar que el meu cervell treballa de manera intuïtiva i que els moviments que composen cada pas es fan inconscientment. El fet de veure’m gravada en càmera lenta mostra més imperfeccions que les que percep l’ull humà a simple vista i això ha fet que pogués veure on i què havia de corregir. Fer aquest treball m’ha fet adonar que per ballar s’han de tenir en compte molts aspectes que mai havia pensat abans i gràcies a les correccions deduïdes, podré millorar com a ballarina.

Fonts documentals
Els llibres dels quals he extret informació han estat: Belda Villena, Enrique. Mecánica Clásica. Ed del Montetio diocesano. Bitoria, 1954; A.Winter, David. Biomechanics of Human modement. Ed John Wiley & Sons, INC. EEUU, 1979; Proubasta, I; Gil Mur, J; Planell, J.A. Fundamentos de Biomecànica y Biomateriales. Ed Ergon, S.A. Madrid 1997

 

Cercador de treballs

Ara és novetat