Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Disseny i creació d'un videojoc

Òscar García Toledo


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Pilar Osete

 

Introducció
L'objectiu d'aquest treball era el disseny i la creació d'un videojoc, partint des de un nivell nul de coneixements previs, que prengués lloc a l'I.E.S. Can Puig, sense cap tipus de violència, desenvolupat per una única persona durant un any i incorporant les mecàniques pròpies d'un videojoc arcade. En el meu projecte, el jugador ha d'assolir el màxim nombre de punts en un temps limitat de 5 minuts, buscant pel centre un seguiment d'objectes que, o bé aporten punts i coneixement (Llibres), o bé aporten energia (Menjar). Al finalitzar la partida, es sumen els punts obtinguts durant el joc amb el percentatge de coneixement que el jugador tenia al final del joc. Per a desenvolupar aquest videojoc, he utilitzat principalment programes gratuïts, com el Blender, per dissenyar en 3D, o l'Unreal Engine 4, per a crear el joc propiament dit. A part, he utilitzat altres programes, com l'Speed Tree, per a crear vegetació, el Marvelous Designer, per a dissenyar la roba dels personatges, i l'Sketchup, per a agafar les mides relatives del centre. La motivació per a realitzar aquest treball és que, com em trobo cursant el batxillerat tecnològic, i des de fa molt temps estic interessat per la informàtica, em va semblar un bon repte el fet de crear un videojoc sense cap tipus de coneixement previ.

Contingut
En el videojoc hi ha el següent: - Recreació en 3D amb mides relatives de l'I.E.S. Can Puig i els seus voltants. - Menú d'inici de joc, amb la possibilitat d'accedir al joc, a un nivell tutorial, o modificar certs aspectes com pot ser l'idioma en el que es troba el videojoc (que pot ser català, castellà, o anglès), o bé escollir entre 3 personatges diferents, un noi, una noia i un robot. Al finalitzar la partida, mostra els punts obtinguts pel jugador . - Incorporació d'elements per a que el jugador interaccioni per tot el centre, com poden ser portes, taquilles, taules, cadires, i diversos objectes consumibles. - Implementació d'un sistema d'estatus, que ensenya al jugador el seu nivell actual d'energia i coneixement (dos components importants per a obtenir el màxim nombre de punts), un marcador de punts, i el temps que queda fins que acabi la partida. L'energia del jugador decreix si el personatge es troba corrent o realitza un salt, i es recarrega si camina o consumeix menjar. El coneixement, per altra banda, decreix una certa quantitat en un interval de temps fix, i es recarrega utilitzant llibres. - Implementació d'un sistema per a interaccionar amb objectes del nivell mitjançant un sistema d'inventari, en el qual aquests objectes es poden o bé utilitzar, emmagatzemar, o deixar, a la vegada que mostrant la informació de cadascun d'aquests. - Implementació d'un sistema per a comprar menjar al bar del centre. En aquest sistema, el jugador pot comprar segons els diners que tingui actualment, i un cop realitzada la compra, s'emmagatzemaran en el sistema d'inventari.

Conclusió
El resultat final del meu treball de recerca és bastant satisfactori tenint en compte certs aspectes: - El temps disponible era d'un any, i he empleat aproximadament unes 800 hores en total de programació, es a dir, a raó d'unes 12/14 hores al dia de treball durant l'estiu. Això es pot comparar amb els terminis de temps que ofereixen empreses creadores de videojoc als seus treballadors,que generalment són entre els 2-3 anys reals. - El nivell de coneixements amb el qual vaig començar el treball era nul. Per tant, durant el transcurs he anat aprenent tot el que cal saber per a poder desenvolupar el meu videojoc, i tot aixó ha ralentitzat el procés de creació. Ara mateix, amb els coneixements que he adquirit, podria anar molt més ràpid. - La qualitat dels elements creats que composen el videojoc és bona, però amb una qualitat diferenciada. A més, he hagut de desenvolupar cada aspecte del videojoc, des de model en 3D de components, com a creació del nivell, programació, etc., mentre que les empreses importants disposen d'equips de professionals dedicats a cada apartat específicament. -Com a conclusió, la qualitat del meu videojoc és força satisfactòria. Ofereix la experiència pròpia d'un videojoc arcade, amb un bon nivell tant visual com de mecàniques de joc.

Fonts documentals
https://answers.unrealengine.com (Fòrums on es pot publicar dubtes relacionats amb l'Unreal Engine 4 i la comunitat els resol) https://docs.unrealengine.com (Documentació amb informació sobre l'Unreal Engine 4 i tots els seus components) https://www.youtube.com (Canals dedicats a publicar tutorials per ajudar amb certs aspectes de la creació de videojocs) http://twitch.tv (Certs usuaris dedicats a la creació de videojocs, útil per aprendre i resoldre dubtes)

 

Cercador de treballs

Ara és novetat