Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Els mosaics a Vilanova i la Geltrú. Una mirada matemàtica a la bellesa de la nostra vila

Clara Armengol Díaz


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Susanna Igual López

 

Introducció
OBJECTIUS: Aprendre a identificar què és i què no és un mosaic. Fer un estudi paral·lel de les dues classificacions matemàtiques dels mosaics i així poder distingir-les i saber en quin cas és més oportú utilitzar-ne una o l'altre. Reconèixer a quin dels 17 grups pertany qualsevol mosaic que es presenti. Comprovar la quotidianitat dels mosaics i veure com de presents són a les nostres vides. MOTIVACIÓ: Els mosaics em donaven la possibilitat de relacionar les matemàtiques amb l'art . A més, la quotidianitat d'aquest estudi em proporcionava una hipòtesi clara i l'oportunitat de poder aplicar-lo a una zona del món com és la nostra ciutat, fet que vaig considerar que podria ser original i em va motivar per fer el treball.

Contingut
Per demostrar la hipòtesi, ÉS POSSIBLE TROBAR ELS 17 TIPUS DE MOSAICS A VILANOVA I LA GELTRÚ, el treball s'estructura de manera que es troben dues parts diferenciades. Comença amb la part teòrica, on s'expliquen les característiques de cada classificació i tipus de mosaic (per poder analitzar-los posteriorment), la classificació poligonal i la classificació per isometries. A la part pràctica hi ha un recull d'imatges de mosaics de Vilanova i la Geltrú, que han estat analitzats matemàticament amb el programa Geogebra, per tal de determinar a quin dels 17 grups pertany i poder arribar a la conclusió de la hipòtesi. A més, a la part dels annexos, hi ha un article que complementa una part de l'explicació, una taula comparativa de diferents nomenclatures, i el recull propi de totes les imatges fetes en la part experimental.

Conclusió
Un cop feta la part experimental, es conclou que: NO S'HAN TROBAT ELS 17 TIPUS DE MOSAICS A VILANOVA I LA GELTRÚ, però s'han trobat 14 tipus. Per tant, no es pot validar al 100% la hipòtesi, tot i que tampoc es pot refutar. Això és així, doncs no és possible demostrar que els tres tipus que falten no hi siguin, perquè no s'han analitzat TOTS els mosaics de Vilanova i la Geltrú, només una mostra.

Fonts documentals
S'han utilitzat els llibres, articles i llocs webs que es troben en el punt 7 de bibliografia i webgrafia.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat