Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estat de la Posidònia Oceànica a Sitges

Lluís Castrillo Acuña


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Montse Benach

 

Introducció
He realitzat aquest treball per una motivació personal. Ja que algun dia m'agradaria dedicar-me professionalment a aquest àmbit de la ciència (ecologia). Concretament he triat l'estat de les praderies de la Posidònia a Sitges per dues raons. Una perquè aquí a Sitges aquesta planta a aportat indirectament una gran prosperitat durant l'época de Sitges poble pescador. I l'altre raó és perquè he entès la Posidònia Oceànica com el que és; la base en tots els sentits per a un bon estat del Mar Mediterrani, el cual li tinc molt apreci i admiració. M'he plantejat diversos objectius; un és donar una resposta a la hipotesi de la investigació ("Es podria reintroduir la Posidònia Oceànica al litoral marí sitgetà en l'estat que s'hi troba actualment?"), i un segon objectiu de caire personal que consisteix en coneixer millor la dinàmica i estat ambiantal del Mar Mediterrani.

Contingut
Dins d'aquest projecte de recerca podrem trobar un recull dels factors de regressió de la Posidònia Oceànica arreu del Mediterrani i una recerca de quin d'aquests afecten a la localitat de Sitges, també així com afecten, i a ser possible plantejar una solució o una reducció d'impacte.

Conclusió
No sóc capaç de donar una resposta contrastada científicament per la meva incapacitat material i conceptual, i perquè no hi ha cap grup de treball realitzant aquestes feines. Però sí puc donar una resposta teòrica segons els resultats els paràmetres estudiats i és la següent: la Posidònia Oceànica no pot retornar al estat òptim en el que ha estat al llarg de la història no per una inviabilitat natural sinó per una falta de voluntat de les persones que conviuen amb aquesta.

Fonts documentals
Tot tipus de pàgines web, treballs i projectes de fi de grau d'estudiants de ciències del mar o ciències ambientals, diferents experts amb qui m'he reunit, un llibre cedit per part del Centre d'Estudis del Mar de Sitges sobre la pesca...

 

Cercador de treballs

Ara és novetat