Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La influència del teatre sobre nens amb problemes de socialització

Laura Martí Jariod


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Albert Pons Altés

 

Introducció
Els objectius d’aquest treball són: - Descobrir quina és l’opinió que tenen les diferents branques de la psicologia sobre el teatre com a teràpia per a poder tractar infants amb problemes o trastorns relacionats amb la socialització. - I esbrinar si el teatre és una bona teràpia per tractar infants d’entre set i nou anys d’edat que tenen problemes de socialització o algun trastorn diagnosticat. Sempre destacant que tenen unes característiques socials comunes i tant la seva residència com la seva escolaritat es troba dins de Vilanova i la Geltrú,. La motivació que va desencadenar aquest treball va ser que per mi, el teatre, és un tema molt proper. Ja que és una activitat que fa molts anys que practico i gaudeixo, forma part del meu dia a dia. Vaig pensar que ja que hi havia l’obligació de realitzar un treball en el qual hi hauria de dedicar moltes hores el millor era un tema que m’interesses i no se’m fes pesat. Convertir la feina en un interès personal i una nova oportunitat d’aprenentatge sobre una activitat que m’interessa i un tema sobre el qual n’havia sentit a parlar i tenia ganes de descobrir-ne més, com afecta el teatre psicològicament als nens que els costa establir relacions socials.

Contingut
Aquest treball conté, com tots els treballs de recerca, un marc teòric i un marc pràctic, els quals els acompanyen uns annexes amb tots els documents i observacions que he pogut realitzar durant el treball de camp. Dins del marc teòric trobem una àmplia informació que ens parla sobre el desenvolupament sociològic infantil, també tracta els diferents trastorns que afecten al desenvolupament sociològic infantil, classificats segons el DSM IV; manual del diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals. I finalment trobem una última part teòrica que ens parla sobre el teatre com avantatge pel tractament d’aquests trastorns, dividit en dos subapartats; una primera part la qual tracta el teatre com avantatge social (notícies, articles i documentals) i una segona part sobre les diferent opinions sobre el teatre com avantatge des dels diferents punts de vista dels corrents psicològics. El marc pràctic es basa en l’estudi de la conducta de cinc nens, d’edats i sexes diferents amb problemes de socialització, durant les seves classes de teatre. L’escola de teatre on he realitzat aquest estudi és: Tracart aula d’activitats teatrals, una escola vilanovina de teatre. Aquest estudi consta d’una comparació de la conducta dels infants entre l’abans i el després d’haver realitzat les activitats teatrals. Aquesta comparació ha estat realitzada amb informació extreta de fonts primàries; entrevistes amb els pares i el professorat de l’escola de teatre, els quals m’han proporcionat la informació necessària per poder saber com eren aquests nens just abans de començar l’activitat anys enrere. I amb informació recollida personalment amb un estudi de la seva conducta durant totes les classes realitzades durant un mes i mig. Amb aquestes dues informacions de l’abans i el després he pogut fer una comparació sobre les característiques personals de cada un d’aquests nens i observar de quina manera ha influenciat el teatre a cada un dels subjectes estudiats.

Conclusió
Les conclusions que he extret amb aquesta recerca han sigut: L’afirmació de la meva hipòtesi en tots els casos estudiats: El teatre afecta positivament a nens entre nou i onze anys d’edat amb problemes o trastorns relacionats amb la socialització. És a dir; té influència sobre la seva conducta i puc afirmar-ho en determinats casos vilanovins. També he pogut concloure que la psicologia actual no té una opinió uniforme sobre els efectes del teatre sobre infants amb diagnòstic o problemàtiques relacionades amb la socialització.

Fonts documentals
- Fonts primàries: Entrevistes amb tres psicòlogues clíniques de diferents corrents psicològics diferents. Entrevista amb els pares de cada un dels nens estudiats. Entrevista amb el director de Tracart. Observacions realitzades personalment sobre el comportament dels infants estudiats durant les seves classes de teatre durant un mes i mig. Llibres de psicologia infantil, de teatre i sobre trastorns sociològics (TDAH, Asperger, Autsime, etc.) Articles de la revista Guix infantil. Pàgines web; Diver Joc, Volver a educar, DSM-IV, Psicodiagnosis.cat, Psicomed.com, , Què és el TEA...?, Rincón de Logopédia, Teatralizate i Tracart.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat