Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'art en el procés neurobiològic

Jesús Ruiz Ayala


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Ester Mas Sejas

 

Introducció
Motivació centrada en l'interès per com funciona l'organisme humà en l'àmbit social, que és i com actua l'art sobre les persones i en què desencadena aquesta exposició en la persona. L'objectiu es arribar a conformar un mecanisme que mostri com es produeix l'exposició d'un estimul artístic a una persona, identificant els processos implicats. L'essència de l'objectiu i la motivació és analitzar l'art com a element científic, i crear una teoria racional i macenicista sobre l'art i les persones.

Contingut
Estudi analític sobre com actua l'art (com a estímul) en les persones (com a organisme biològic i psicològic). Es divideix entre l'anàlisi sobre "què es l'art", quins processos biològic i psicològic s'activen davant l'art i quina reacció provoca sobre l'ésser humà.

Conclusió
Creació satisfactòria del mecanisme resolutiu "L'art en el procés neurobiològic", i una recerca acadèmica complerta. Com a conclusió personal, una amplificació de coneixements i de la comprensió sobre com actuen les persones en societat, i l'escepticisme sobre els límits racionals i pràctics del coneixement humà.

Fonts documentals
Investigació o estudi personal, estructurat segons idees i hipòtesis pròpies, comptant amb la forma particular de relacionar conceptes i coneixements. Informació extreta majoritàriament d'Internet, reforçada amb coneixements propis adquirits (experiència, educació, aficions, interpretació personal, TV, art...)

 

Cercador de treballs

Ara és novetat