Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Quidquid latine aut graece dictum sit altum videtur

Anna Ruiz Nogueira


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Carme Domínguez

 

Introducció
El motiu pel qual he escollit aquest treball de recerca ha sigut per la curiositat que tenia per descobrir el perquè s'empra la cultura clàssica en l'actualitat, en concret, en el camp de la publicitat, amb l'objectiu de demostrar que el món grecollatí i les seves respectives llengües, el llatí i el grec, no estan tan mortes com la gent pensa. El meu objectiu principal és respondre la meva pregunta inicial: Perquè s'empra el grec i el llatí a la publicitat?

Contingut
Quidquid latine aut graece dictum sit altum videtur, és un treball de recerca que cerca la resposta a la pregunta inicial: Per què s'empra el llatí i el grec a la publicitat? La metodologia que s'ha emprat per a realitzar el treball és la següent: cercar anuncis, on hi haguessin reflectits termes, locucions i/o comparacions grecollatines i seguidament, analitzar-los mitjançant una taula que consta de sis apartats: nom del producte, imatge del producte, l'etimologia del nom del producte, les fonts d'informació, la font de l'anunci i la interpretació del nom del producte. A més a més, el treball es completa amb una enquesta que ens dóna dades reals i objectives sobre el coneixement o desconeixement que en té la població (o els principals consumidors) sobre els significats reals que tenen els noms dels productes.

Conclusió
Gràcies a l'anàlisi de les taules he pogut respondre la meva pregunta inicial: Perquè s'empra el llatí i el grec a la publicitat. A partir de les interpretacions, extretes de les taules, he arribat a una resposta. En respondre la meva pregunta inicial, em vaig adonar que no només hi havia una resposta, sinó que hi ha moltes. El món clàssic s'empra a la publicitat per moltes raons que impliquen diferents característiques, com per exemple, l'àmbit, el producte i la qualitat. No obstant això puc afirmar que el llatí i el grec s'empren principalment per donar sofisticació o per atribuir noves qualitats al producte.

Fonts documentals
Les fonts d'informació emprades en aquest treball han estat diverses. Per una banda els diccionaris de grec i llatí, els quals han estat de gran utilitat a l'hora de fer les etimologies de les paraules gregues i llatines. Per altra banda, les pàgines webs dels respectius productes.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat