Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Imatges més que paraules

Elisabeth Martínez Velasco


Centre: Ins. Baix a Mar. Tutor: Susana Presas Rodríguez

 

Introducció
L'objectiu d'aquest treball de recerca és arribar a conèixer el món interior i emocional de l'infant, a través del Test de la Família, i així detectar possibles alteracions, com per exemple, la relació afectiva amb la seva família o amb ell mateix. La motivació que m'ha portat a interessar-me per aquest tema es deu a algunes de les assignatures que he cursat durant batxillerat, com psicologia, havent-me proporcionat nous coneixements per ajudar a desenvolupar-me amb major facilitat en aquest treball. Un altre motiu és el meu futur acadèmic, ja que vull ser professora d'educació infantil. I per últim, cal comentar un altre fet que m'ha portat a fer aquest treball, i és l'assignatura d'estada de l'empresa, cursar aquesta matèria m'ha donat la possibilitat de realitzar unes pràctiques laborals en una empresa. Va ser durant la realització de les mateixes pràctiques a l'Escola L'Arjau, que treballant en aquest entorn de nens i nenes, se'm va despertar la idea de fer aquest Treball de Recerca i poder arribar a fer viable i possible alguna de les idees o línies d'estudi que m'havia plantejat emprendre en ell.

Contingut
El treball es divideix en dos blocs, en primer lloc trobem el Bloc I, la part teòrica, on es mostra la relació entre les etapes del dibuix de Lowenfeld amb les etapes cognitives de Piaget. En aquest apartat també es trobarà l'explicació de la família en el dibuix infantil i com aplicar el Test de la Família. En segon lloc, trobem la part pràctica en el Bloc II, on hi ha un estudi de cas d'un grup d'infants, als quals se'ls hi ha realitzat el Test de la Família, i així, analitzar detalladament cadascun dels elements representats en el test, i d'aquesta manera, arribar a detectar dificultats simbòliques o alarmants. A més a més, s'ha fet un estudi a un dels infants de la mostra, per observar la seva evolució artística.

Conclusió
Les conclusions extretes del Treball de Recerca són que a mesura que el nen va madurant cognitivament les seves creacions van millorant artísticament fins a arribar a l'etapa de l'adolescència, i en el moment en què l’infant mostra alguna dificultat a escala cognitiva, afectiva o social això es reflecteix en una cosa tan simple com el fet de dibuixar.

Fonts documentals
ARBOLEDAAGUDELO,N. ViktorLowenfeld.2011. http://es.slideshare.net/Natalia2201/viktor-lowenfeld, Novembre de 2015. BANÚS LLORT, S. Psicologia Infantil y Juvenil. 2006. http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/el dibujoinfantilysusignificadopsicologico/, Octubre de 2015. CARRAPISO, M. I MONTAÑA ROYO. El desarrollo de la inteligencia, Piaget. 2009. https://psicologiaentreparentesis.wordpress.com/2009/12/15/el-desarrollo-de- la-inteligencia-piaget/, Setembre de 2015. CASTRO CUADRADO, A . El pensamiento hipotético-deductivo. 2012. http://david-davidovich.blogspot.com.es/2012/01/el-pensamiento-hipotetico- deductivo.html,Setembre de 2015 i Novembre de 2015. GARCÉS BLANCART, M. Las etapas del dibujo del niño. 2008. http://apuntesdeclase-elgarabato.blogspot.com.es/,Juny de 2015 i Juliol de 2015 ELBEBE.COM. Etapas del dibujo infantil: del garabato a la representación de la realidad. 2015, http://www.elbebe.com/ocio-infantil/ocio-infantil-expresion- plastica-ninos-etapas-dibujo-infantil, Juny, Juliol i Agost de 2015. ESCOLA L'ARJAU. Escola L'Arjau, més de deu anys d'història.http://blocs.xtec.cat/arjau/historia/,Novembre de 2015 INOSTROZA, A. ''Viktor Lowenfeld': Etapas del desarrollo creativo. 2013. http://artesinostroza.blogspot.com.es/2013/05/viktor-lowenfeld-capitulos-1-2- y-3-y.html, Juny de 2015 i octubre de 2015. MADARIAGA SUBIABRE, F. Operaciones Concretas, Piaget. 2013. http://es.slideshare.net/mobile/kiiikkaa/operaciones-concretas-piaget- 28761707,Juliol de 2015 i Agost de 2015. PONS, EVARISTO. Desarrollo cognitivo y motor CFGS. SANT JOAN DE DÉU. El dibuix infantil: un reflex de les emocions del nen. 2015. http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/dibuix-infantil-reflex-emocions-nen, Octubre de 2015 SANTAMARIA, S. Teorías de Piaget. 2015.http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml, Setembre de 2015 i Octubre de 2015 VALENZUELA, E. Etapas del desarrollo de Viktor Lowenfeld. 2013. http://estefania2936.blogspot.com.es/2013/04/taller-n-2.html, Agost de 2015 i Octubre de 2015. VAZQUEZ, A. UF6: La plàstica. Evolució del dibuix en l'infant. 2012. http://es.slideshare.net/etpxavier/uf6-la-plstica-evoluci-del-dibuix-en-linfant, Juny de 2015 i Juliol de 2015.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat