Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi dels elements que conformen l'aula amb l'objectiu de millorar l'eficiència de l'alumnat

Maria Ribas Pino


Centre: Ins. Baix a Mar. Tutor: Javier Carrasquer Burguera

 

Introducció
Sóc d’aquelles persones que sempre ha pensat que un espai té el poder de dominar les nostres sensacions, ja sigui per mitjà dels seus colors, de la música, d’algun element en concret. Sembla que moltes investigacions no només creien el que he revelat dues línies enrere, si no que ho han demostrat i han pogut afirmar l’evidència de què l’espai que ens envolta ens condiciona mentalment aportant-nos tant beneficis com perjudicis. Llavors, amb aquesta última reflexió en mà, vaig proposar-me buscar aquells elements que conformen una aula com serien les taules, les cadires, la il·luminació o la temperatura, observar-ne les seves característiques i veure com aplicant canvis en aquestes, l’alumne modifica la seva disposició davant l’estudi donant a llum així al meu Treball de Recerca. Com Anthony J. Mahavorick va dir un cop: “Establecer metas es el primer paso para volver lo invisible en visible”. Per tant, en decidir quin seria el meu Treball de Recerca, la idea va sotmetre’s a una traducció severa d’objectius, per així, constituir unes bases sòlides i firmes per a la realització del treball. Aquestes varen ser: Conèixer i aplicar les diferents tècniques sobre l’ambientació d’espais destinats a l’estudi. Dur a la pràctica les propostes d’especialistes en els diferents temes que he inves- tigat per observar-ne la seva veracitat. Descobrir i aprendre una mica més sobre una realitat tan propera per mi com és el món de l’estudi i tot el que l’envolta.

Contingut
El treball s'estructura en dos blocs ben diferenciats: Per una banda trobem el primer bloc anomenat "PART TEÒRICA" on s'exposa tota la teoria recercada en vers a cadascun dels elements i els possibles canvis que se'n podria fer d'ells junt amb les seves repercussions per a l'element humà constituent a la classe. Per altra banda i a continuació, trobem el segon bloc anomenat "PART PRÀCTICA", en el qual s'explica amb detall una sèrie de canvis de distribució de taules que vaig dur a terme a les aules de tres grups classe del meu institut per tal de verificar el que havia recercat en la primera part del treball.

Conclusió
Els resultats obtinguts verifiquen amb claredat que l’espai que ens envolta diàriament durant més o menys unes sis hores al dia quan som estudiants, l’aula, influeix de manera severa en nosaltres i que en sotmetre’s a canvis, aquests són percebuts per nosaltres i posteriorment repercuteixen en la nostra conducta durant la lliçó. També corrobora que estar còmode, motivat i concentrat durant la pràctica d’una classe permet a l’alumne sentir-se a gust i per tant assolir l’estat de benestar dins de l’aula. Aquest benestar ve dictat per una sèrie de variables com serien la comoditat, la motivació o la concentració que permetran que més tard, els coneixements apressos perdurin amb més eficiència.

Fonts documentals
Blog d’un grup d’estudiants la Universitat de les “Américas Puebla”, repre- sentant les llicenciatures de psicologia clínica, comunicació, engenyeria industrial i innovacions educatives. http://organizandoelaprendizaje.blogspot.mx, MURCIA M., Proxèmica y estilos de aprendizaje en el aula / 2010 / Revista “actualidades pedagógicas N.o55 ILUSIÓN ESTUDIO, Psicologia del color, http://www.psicologiadelcolor.es ENGELBRECHT K., ASSOC.II; The impact of Color on learning/ 2003/ Perkins & Will Herrera Cardozo, Javier; PEDAGOVIVA. https://pedagoviva.wordpress.com Comité Español de Iluminación, Instituto para la diversificación y Ahorro de Energía, Guía Técnica de Eficiencia energética en Iluminación, 2001 http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5573_GT_iluminacion_ centros_docentes_01_6803da23.pdf

 

Cercador de treballs

Ara és novetat