Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi de la viabilitat de la dieta ovo-vegetariana en dones triatletes

Marina Salvador Porta


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: Maria Rosa Dagà

 

Introducció
El meu interès personal en la nutrició i dietètica humana i en el triatló m’ha decidit a triar un treball que em permetés enriquir els meus coneixements en tots dos àmbits. En aquest context he decidit investigar si la dieta ovo-vegetariana és capaç de satisfer les necessitats nutricionals i energètiques de les dones triatletes. Pet tant la hipòtesi del treball és que la dieta ovo-vegetariana adequadament planificada i equilibrada és capaç de satisfer les necessitats nutricionals i energètiques de les dones triatletes. I l'objectiu principal serà, per tant, verificar o refutar la hipòtesi. De manera paral·lela els objectius secundaris que es pretenen assolir són, en primer lloc dissenyar un calendari d'entrenament de triatló correctament estructurat i adequat al nivell d’una atleta tipus i en segon lloc elaborar una dieta que compleixi els requisits necessaris per satisfer els requeriments nutricionals personals de l’atleta estudiada.

Contingut
Amb l’objectiu de contrastar la hipòtesi es va decidir estudiar (mitjançant un seguiment de la dieta i de l’entrenament) una dona triatleta que seguís una dieta ovo-vegetariana equilibrada i adequadament planificada i que, simultàniament, acomplís un programa d’entrenament de triatló exigent físicament. Finalment es volia verificar amb dues analítiques realitzades a l’atleta (una al començament del període i l’altra al final) que els valors de referència que assegurarien un correcte estat de salut es mantenien al cap d’un any.

Conclusió
Per tant, com a conclusió del treball es pot dir que, malgrat que els valors obtinguts en l’analítica de sang realitzada a l’atleta al final del període de seguiment han complet els nivells esperats i n’hi ha alguns que fins i tot han millorat, no es pot afirmar rotundament que la dieta ovo-vegetariana adequadament planificada i equilibrada pugui satisfer les necessitats energètiques de les dones triatletes atès que el període d’observació i seguiment ha estat curt i per tant, no ha estat suficientment significatiu. Però sí que es pot extreure com a conclusió que la dieta ovo-vegetariana durant el període de l’estudi no ha perjudicat l’atleta en cap aspecte.

Fonts documentals
Per realitzar aquesta recerca s'han llegit llibres relacionats amb la nutrició i la dietètica com també sobre el triatló. Així mateix s'han consultat publicacions, bases de dades, revistes i guies nutricionals i finalment, s'han visitat pàgines web per contrastar o ampliar la informació bibliogràfica de la que ja es disposava.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat