Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Procés de creació d'un personatge literari

Alba Pérez Codina


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Julio Ruiz

 

Introducció
Els objectius del meu treball eren aprendre i conèixer amb profunditat quin és el procés que segueixen els escriptors quan creen un personatge per a una producció literària. La motivació que vaig tenir per a escollir és que personalment em costa expressar-me de forma verbal els meus pensaments o sentiments, en canvi si de forma escrita m'és fluid. També el món de la literatura i de la lectura sempre m'han atret. La meva hipòtesi és la següent: per al procés de creació d’un personatge literari, es requereix de temps, dedicació, ganes i inspiració.

Contingut
Abans d'endinsar-me en el procés de creació, s'ha de saber com podem classificar els personatges. aquests es poden classificar primer segons la transformació que tenen al llarg de la història, aquí els podem dividir segons si són estàtics o bé en dinàmics. Tot seguit es poden dividir segons el pes que tenen en la història, protagonistes o els secundaris. Una altra classificació que podem fer és segons la complexitat de la caracterització: aquests poden ser arquetipus, estereotipus o en tipus. També els podem classificar segons el relleu psicològic: rodons o plans. Una altra manera és segons el tipus d'herois, és a dir, si són superior en classe, superiors en grau als altres i al medi ambient, superiors als altres éssers humans, comú o inferior a la resta. Finalment també segons l'actancial, aquests poden ser: protagonista, antagonista, objecte, destinador, destinatari o bé l'ajudant. Passem a la creació del personatge literari de forma escrita, ja que després passarem a la il·lustrada. Per aquesta part primer farem la part de la personalitat del personatge. Primer hem de situar-lo en un espai en el qual es desenvoluparà. Tot seguit li escollirem quin gènere té, l'edat i el nom (també element important que ens pot determinar com és el personatge) i li farem una breu biografia per a entendre els comportaments que té. A continuació decidirem si afegim més personatges i farem, en el cas que els afegim, els passos anteriors. Després decidirem quina reacció volem que tingui el lector vers el nostre personatge. Un cop fet això decidirem quin és l'objectiu en la història és el que vol assolir. Per a poder jugar amb les seves reaccions farem una llista de què li agrada o desagrada. Per a poder jugar amb ell farem una altra llista, però dels punts forts o dèbils que té. Un cop fets aquests passos, continuarem en la part literària, però ara de la part exterior del personatge (el que l'envolta). En aquí escollirem quina relació té amb els altres personatges i també si té alguna mascota. Ara passarem al procés de creació del personatge literari quan es fa la il·lustració. El que fa el il·lustrador , primer de tot, és llegir-se la història, per saber com són els personatges. A continuació, es fa una maqueta per saber l'espai que té per a dibuixar les escenes i els personatges. Tot seguit comença l'estudi de personatge, que és un procés en el que el il·lustrador dibuixa el personatge en totes les postures i estats d'ànim possibles. Llavors es passa a dibuixar els espais en els que es troba. Després s'uneixen els espais i el personatge, es fa el dibuix i s'escaneja. Un cop està a l'ordinador, amb un programa especial el pinta. Quan es pinta és important els color que es trien ja que depèn dels que es seleccionen el lector ho interpreta d'una forma o d'una altra. Finalment ja es col·loca a la pàgina adequada i s'envia tot a l'editorial. Tot aquest procés jo el vaig posar en pràctica creant una trama, de la qual hi vaig extreure els personatges i els hi vaig fer tant el procés tan literari com el il·lustrat.

Conclusió
Com a conclusió en vaig extreure que darrere d'un element que podem trobar tan senzill com és un personatge, en realitat amaga darrere seu un llarg procés. També que podem classificar els personatges de formes més diverses de les que sempre ens han ensenyat. Una altra és que elements com són el nom o els colors poden determinar com és aquest personatge. La meva hipòtesi queda comprovada: per al procés de creació d’un personatge literari, es requereix de temps, dedicació, ganes i inspiració.

Fonts documentals
- http://www.oficiodeescritor.com/ - http://es.scribd.com/doc/71722080/Personaje-estatico#scribd - http://www.buenastareas.com/ensayos/Los-Personajes-Arquetipos/2365700.html - http://www.tiposde.org/lengua-y-literatura/170-tipos-de-personajes/ - http://es.wikihow.com/crear-un-personaje-ficticio - http://es.wikihow.com/crear-un-personaje - http://es.wikihow.com/ser-un-ilustrador

 

Cercador de treballs

Ara és novetat