Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Construcció d'un pont llevadís amb programacíó en Arduino

Diego Martos


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: Asun Valls

 

Introducció
Construcció d'un pont llevadís i la seva programació en Arduino. Temàtica relacionada amb els estudis posteriors. Preferència per un treball de recerca amb part pràctica.

Contingut
Part teòrica amb introducció i història dels ponts llevadís i la robòtica. Part pràctica amb construcció de la maqueta, circuit electrònic i la seva programació. Projecte escrit.

Conclusió
Conclusió satisfactòria per haver superat tots els objectius previstos: Construcció de la maqueta, programació en Arduino, realització de plànols en format digital i elaboració del treball escrit.

Fonts documentals
Pàginas webs de suport d’arduino: · Explicacions d’arduino www.arduino.cc · Manual de programació arduino: www.collection.openlibra.com/Manual-Programacion · Pàgina explicació arduino www.ovtoaster.com/queesarduino · Pràctica motorized pinwheel www.arduinoyansic.blogspot.com · Iniciació en arduino www.rolandocaldas.com/arduino-starter-kit · Arduino - sensors www.electronicaestudio.com/sensores Pàginas webs de suport d’informació dels ponts: · Informació pont www.arquba.com · Classificació de ponts www.fierasingeniéras.com · Esforços els quals estan sotmesos els ponts www.uv.es · Informació dels ponts i la seva construcció www.catedu.es “Apoyo didáctico en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de puentes” www.download1302.mediafire.com/Libro+de+Puentes.pdf

 

Cercador de treballs

Ara és novetat