Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'entorn de la memòria

Clàudia Caballero Lillo


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: David Macias

 

Introducció
Avui dia l’Alzheimer és una malaltia que afecta a un gran nombre de persones en la població. Tot i així, gràcies al treball de difusió i sensibilització que s’ha fet durant aquests darrers anys, les persones que pateixen aquesta malaltia compten amb recursos per intentar portar millor aquesta dura situació. Tanmateix, les persones cuidadores, que normalment solen ser els familiars del malalt, són els que realment viuen aquest dia a dia al costat d’una persona estimada la qual va oblidant mica en mica la seva identitat i la dels que l’envolten. Per aquest motiu aquest treball es centra en l’entorn de l’Alzheimer, en totes les situacions anímiques per les quals passen els cuidadors i els recursos dels quals disposen per afrontar la seva nova vida quan s’assabenten que una persona estimada pateix aquesta malaltia neurodegenerativa progressiva. No obstant això, el meu treball està centrat en el Garraf, més concretament en les ajudes de les quals disposa Vilanova per aquests familiars.

Contingut
Així doncs, el meu treball està dividit en dos grans blocs. Primerament hi ha una part pràctica en la qual s’explica l’ impacte emocional que provoca aquest fet als familiars i tot el ventall d’ajudes que existeixen per a millorar les condicions de vida tant dels cuidadors com dels malalts. Parlant des de l’ajuda psicològica, de tallers formatius fins l’ajuda d’aspecte legal que engloben lleis que afavoreixen a aquestes persones i ofereixen ajuda econòmica als familiars. D’altra banda, la part pràctica del treball consta d’un seguit d’entrevistes fetes a l’hospital de Sant Antoni, a diferents associacions de familiars d’Alzheimer de Barcelona, Menorca, Ceuta, Vilafranca... i, finalment, entrevistes fetes a familiars per tal d’experimentar i viure en primera persona què suposa un dia normal en les seves vides.

Conclusió
Finalment, amb el seguiment que vaig fer de la situació a Vilanova, en vaig extreure un seguit de conclusions. En primer lloc, tot i que Vilanova disposa d’una ajuda per part de serveis socials i per part de l’ajuntament, considero que seria molt necessària la creació d’una associació de familiars d’Alzheimer ja que aquesta entitat intenta tocar totes les tecles en quant als tipus d’ajuda i, d’altra banda, és la manera més còmoda per als familiars d’obtenir aquesta. És més, en aquests tipus de centres s’ajuda i s’acompanya als cuidadors fins al final de la malaltia tot ajudant a aquests mateixos i als mateixos malalts. Per acabar, com a conclusió final, vaig entendre què suposa conviure amb aquesta situació dia a dia i, per aquest motiu, crec que aquests cuidadors es mereixen una gran ajuda i un homenatge per tot el seu esforç i per dedicar la seva pròpia vida a la del malalt.

Fonts documentals
Per acabar, he de dir que he utilitzat una gran varietat de fonts per a confeccionar el meu projecte de recerca. Des de fonts de caràcter bibliogràfic amb la consulta de llibres relacionats am el meu treball; des de la informació proporcionada per diverses pàgines web; fins fonts orals com eren les dels familiars o persones coneixedores del tema mitjançant entrevistes.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat