Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Els préstecs bancaris: característiques, conveniència i conseqüències

Ariadna Miret Albà


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Sònia Ciurana

 

Introducció
El meu treball de recerca es titula "El préstec bancari: Característiques, conveniència i conseqüències". Els motius pels quals he escollit aquest tema per al treball és perquè penso que és d'actualitat, i a més, he trobat interessant realitzar-lo perquè opino que la gent no és conscient dels greus problemes, tant econòmics com socials, que poden comportar la contractació de préstecs, hipotecaris o de préstecs al consum. Un altre dels motius pels quals aquest tema em crida l'atenció és perquè m’interessa molt el món de l'economia i de la societat. Certament, tinc curiositat per saber en quina forma els préstecs repercuteixen en el món social i econòmic tant en les famílies com en les entitats financeres. El darrer motiu és que en un futur proper em voldria dedicar a estudiar o bé dret o bé administració i direcció d'empreses. El meu objectiu principal és respondre unes preguntes de les quals en desconec la resposta: 1. Com podem diferenciar un bon préstec d'un mal préstec? 2. Hi ha manca de formació, per part de la societat, en l'àmbit financer? 3.Els préstecs bancaris aporten més perjudicis que avantatges?

Contingut
És un tema complex i fer el treball m'ha permès fer-me una idea sobre què està succeint actualment, els avantatges d'aquest sistema i també els perjudicis, i poder-ne extreure una conclusió sobre el funcionament i els errors en la gestió comesos per part de la banca i dels clients. Per aquesta raó, el meu treball estableix una evolució en els continguts fins a poder analitzar les conseqüències immediates i, a llarg termini, socials i econòmiques, que esdevenen un efecte secundari de la contractació de préstecs i poder fer una sèrie de recomanacions.

Conclusió
Una de les qüestions que em vaig plantejar a la instroducció va ser “Com podem diferenciar un bon préstec d'un mal préstec?”. Doncs Bé, al llarg de la realització del treball he optingut la resposta següent: Tot i que per a algunes adquisicions té sentit i és beneficiós endeutar-se, per a d'altres no és recomenable. *Característiques d'un bon préstec: - Resulten necessaris i imprescindibles, no desitjables. (Per exemple una moto o vehicle que necessites per anar a la feina) - El deute serà positiu quan l'adquisició augmenti el seu valor amb el pas del 69 temps. És a dir que en un futur valdrà més del preu inicial que hem pagat. - Sobretot en els béns que requereixen gran quantitat de capital tindrà un termini major d'amortització ja que d'aquesta manera les quotes seran més petites i serà més assequible. - Posteriorment et generarà beneficis o ingressos. Un exemples serien els préstecs per pagar estudis o per a muntar un negoci. - No s'haurà de destinar més del 35-40% dels ingressos mensuals a pagar el deute. *Característiques d'un mal préstec: - Es contracta per adquirir béns que desitgem però que no són necessaris ni ens els podem permetre. (Vacances, televisió d'últim model...) - El termini d'amortització és superior a la vida del producte finançat. - Més del 40% dels ingressos mensual són destinats a saldar el deute. - La TAE és molt elevada. És recomanable, per tant, abans d'endeutar-se, respondre les següents preguntes: Ho necessito?. Ho necessito ara o puc esperar a estalviar?. Quant em costarà de més si el compro mitjançant un crèdit en comptes de pagar-lo en efectiu?. Puc permetre'm les quotes mensuals o què haurè de sacrificar?. La següent pregunta que em vaig fer a l'inici del treball va ser si hi ha falta de formació per part de la societat en l'àmbit financer. Per aquest motiu, quan vaig realitzar les entrevistes vaig preguntar si pensaven que hi havia falta de coneixement financer per part de la població. Les repostes van ser clares: - "Sí, penso que és important i molt interessant. És necessari tenir una mínimes nocions per poder exigir. Que no és la teva especialitat? totalment respectable, però ens hem de poder defensar." - "Sí, penso que hi ha molt de desconeixement. A les xerrades que fem sobre entitats financeres ve poca gent tot i que s'anuncia bastant. Són temes feixucs i complicats, temes que a la gent en general no els agraden, però són del temes 70 i decisions que més ens poden afectar a la vida.” Puc concloure que tenir nocions de coneixement financer per a la formalització de qualsevol contracte és essencial, ja que hem de saber què signem per tal de no comprometre'ns. És també important conèixer tots els nostres drets com a consumidors i com a clients bancaris. Una bona opció és demanar informació, i si calgués, assessorament a entitats públiques o privades com administracions públiques, associacions de consumidors, entitats socials sense ànim de lucre o professionals. M'agradaria destacar que actualment, els instituts d'ensenyament es poden adherir voluntàriament a un programa per tal que professionals facin xerrades als alumnes del centre. Finalment, l'última de les preguntes sense resoldre era: “Els préstecs bancaris aporten més perjudicis que avantatges proporcionalment?” Bé, és clar que els deutes ens ajuden a adquirir béns i són un recurs habitual i bo, però sempre i quan hi hagi una bona gestió, si no, les conseqüències seran serioses. Per tant, hi ha avantatges i desavantatges associats. Penso que el factor principal positiu relacionat amb la seva contractació és que el capital concedit per l'entitat al particular pot ser esmerçat per a moltes finalitats diverses que, amb una bona gestió, poden resultar molt beneficioses per al client. Per altra banda, penso que el perjudici principal que pot anar vinculat, o no, a la seva contractació, és el risc de quedar-se atrapat i bloquejat pel deute. En casos mal gestionats fins i tot els pagament mensuals per a fer front el deute poden superar als ingressos. És per això que a fi de prevenir aquesta situació de risc, els deutes es limiten a un determinat percentatge dels ingressos del prestatari. 71 Amb els coneixements que he obtingut gràcies al treball, puc respondre que un préstec pot proporcionar més avantatges que no pas inconvenients. En molts casos resulta una ajuda i fins i tot un “facilitador” per aconseguir allò que necessitem, no que desitgem. Per aquest motiu és important fer la distinció entre un préstec bo, o justificat, i un de dolent o injustificat, que ho serà o no segons el motiu pel qual aquest es demani. D'altra banda, cal entendre també que no és viable viure de préstecs, i que per tant, endeutar-se no és dolent, sempre i quan es faci amb seny. Amb un bon judici, un préstec bancari pot proveir fonts necessaris per a un prestatari.

Fonts documentals
He fet el treball a partir de la cerca bibliogràfica i documental, ja que vaig buscar informació continguda en llibres, articles de revistes o diaris, arxius, documents escrits o amb imatges. També he partit de l'observació del món sòciocultural, ja que treballo amb la realitat sòciocultural, a través d'entrevistes que he realitzat a diferents responsables d'entitats bancàries i a representants dels consumidors. Finalment, també em vaig servir de la cerca a internet, ja que és un domini on podré trobar molta informació.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat