Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Aprofitem-ho Tot

Cristina Boquera Gallart


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: Xavier Garriga

 

Introducció
Des de sempre m’he relacionat amb el món mariner i el meu entorn social ha estat vinculat amb la platja vilanovina. Això em va fer adonar que tindria més facilitats per investigar qualsevol tema d’aquest àmbit. Em va atraure la idea d’investigar el curs que seguia la subhasta del peix i vaig veure que hi havia gran quantitat de productes que es desaprofitaven. Per aquest motiu he volgut buscar alguna alternativa per tots els peixos desaprofitats.

Contingut
Pel que fa a l’estructura del treball, està dividida en dues parts. Una part teòrica que per una banda hi ha un esment de la història de la vida marinera de Vilanova i la Geltrú des dels seus orígens i d’altra banda, està detallat el sistema actual de la llotja del peix de Vilanova i el procés que s’efectua diàriament amb el peix. La part pràctica s’ha basat en el procés de creació d’una associació sense ànim de lucre, ja que és l’única manera de fer viable el projecte, i també la descripció de l’organització interna de l’associació. L’entitat s’anomena Associació Aprofitem-ho Tot i el que es fa es agafar l’excedent de peix de la llotja per fer brou de peix i filets i més tard distribuir aquests productes en tres entitats benèfiques de Vilanova.

Conclusió
Per acabar, he arribat a la conclusió final que la realització de l’Associació Aprofitem-ho Tot és factible ja que compleix els marcs legals on es registre i es regula, finalment ha rebut tot el suport necessari per poder tirar endavant per part de socis, voluntaris i administracions públiques. Tampoc he trobat cap objecció dels beneficiaris del meu producte final, així doncs, tan bon punt arriben tots els permisos es pot efectuar la creació de l’associació.

Fonts documentals
D'aquest tema en concret mai no se n'ha tractat i és per això que no hi ha gaires documents escrits que en parlin. Pel que fa a la creació de l’Associació Aprofitem-ho Tot, m'he basat en els passos que s’han de dur a terme per a crear qualsevol entitat sense ànim de lucre per tal d'obtenir la documentació necessària. Tant l’organització com els productes finals han estat aconseguits seguint les pautes que marca la llei i també a través de les meves principals idees que jo en tenia. Finalment, tot i que m’he guiat per llibres i algunes informacions que m'han pogut facilitar pescadors del nostre litoral cal dir que m’ha sobtat el fet de no trobar gaire informació sobre la platja de Vilanova .

 

Cercador de treballs

Ara és novetat