Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Solucions tradicionals a problemes actuals

Aina Garcia Raventós


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: Mª Concepción Pérez Garrigó

 

Introducció
Vaig trobar difícil escollir el tema del treball de recerca. Aquest havia d’interessar-me, motivar-me, i a més, m’havia de permetre realitzar una investigació a fons, però tot i això, amb uns límits marcats que el fessin possible. D’aquesta manera, vaig triar centrar-me en el món de les plantes medicinals al Garraf. L’objectiu principal que em vaig proposar d’assolir fent el treball va ser demostrar que existeixen moltes plantes medicinals diferents per tractar un mateix símptoma durant tot l’any. És a dir, que un individu afectat d’un determinat símptoma pot tractar la seva malaltia qualsevol dia de l’any a la zona on viu. Per tal d’aconseguir aquest propòsit, primer havia de plantejar-me uns objectius secundaris: formar un banc de dades de plantes medicinals i convertir-lo en un manual per tenir una base d’informació, realitzar una comparació entre les plantes que tenen com a comuna una mateixa indicació (és a dir, aquelles herbes que serveixen per a combatre un mateix símptoma), i finalment dur a terme una part experimental, que va consistir en preparar un remei.

Contingut
Els continguts de la meva presentació oral seran els següents: Motivacions: Com vaig escollir el tema del meu treball Objectius: Objectius principals i secundaris Metodologia: Passos seguits i evolució del treball. - Com vaig formar el banc de dades (estructura, quantitat de plantes...) - Com ho vaig analitzar (centrant la meva comparació en aquelles herbes que tenen la indicació comuna més freqüent, la més habitual al Garraf). Resultats: Assoliment dels objectius: - Vaig realitzar un manual de dades amb fitxes tècniques de plantes medicinals. - Comparant les plantes vaig aconseguir trobar un símptoma capaç de ser tractat durant tot l’any: la diarrea. - En el meu treball vaig incorporar un apartat d’història d’aquest àmbit. - Per últim, els problemes que m’han sorgit durant la recerca. Part experimental: Posar en pràctica els coneixements obtinguts. Conclusions

Conclusió
Gràcies a aquest treball he pogut conèixer a fons el món de les plantes medicinals. Crec convenient dir que el treball pot tenir diversos punts d’enfocament, d’ampliació... I que a més és un treball que no té en compte els avenços de la medicina que permeten aconseguir plantes medicinals independentment de l’època en que creixen i el lloc on viuen. Però també trobo molt útil i còmode el manual de plantes que he aconseguit formar.

Fonts documentals
FONT QUER, Pío Plantas medicinales Editorial Península Tercera edició, 2001 http://www.terra.es/personal/galobi/plantes.htm http://www.todoplantas.net/plantas_medicinales/index.jsp http://articulos.infojardin.com/plantas/plantas.htm http://www.floracatalana.net/nomenclatura http://www.mtplantas.com/indice/index_c.htm http://www.natureduca.com/med_indice.php http://www.botanical-online.com/

 

Cercador de treballs

Ara és novetat