Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Rehabilitació d'un edifici. Instal.lació d'un ascensor.

Anna Piug Esteban


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Marcel Costa Solé

 

Introducció
Fer una introducció en el camp de l'arquitectura de rehabilitació d'edificis,cap al que l'alumna vol iniciar carrera tècnica en el futur. Treballar sobre un edifici existent (edifici on viu actualment) amab problemàtiques concretes per donar-li al treball un caire més real. Construir una maqueta on es pot veure l'edifici amb la rehabilitació executada i el funcionament de l'ascensor.

Contingut
Fer un estudi previ de la situació actual de l'edifici. Justificar la necessitat de la rehabilitació i comprovar la possibilitat de portar-la a terme. Veure els tipus d'ascensors que existeixen en el mercat i buscar quin s'ajusta millor a les necessitats. Analitzar les modificacions necessàries per a la seva instal.lació. Construir una maqueta. Tria de materials i escala. Utilització del programa AutoCAD per l'elaboració dels plànols de construcció.

Conclusió
L'alumna s'ha adonat de les dificultats que suposa realitzar un projecte tècnic i donar solucions als entrebancs que apareixen al llarg de l'estudi. Ha trobat una solució viable a la rehabilitació i a la instal.lació de l'aparell.

Fonts documentals
Despatx d'arquitectura al qual hi té accés per cincumstàncies personals. Informacions generals facilitades per la comunitat de veïns

 

Cercador de treballs

Ara és novetat