Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Etologia en captivitat del talapoin i la mona de nas blanc

Pau Llamusí Romero


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Joan Santandreu Pajerols

 

Introducció
L'estudi es basa en l'observació del comportament en captivitat de dues mones de nas blanc i d'un talapoin que conviuen en una gàbia del zoo de Barcelona. Els objectius del treball han estat adquirir coneixements sobre els cercopitecs i els primats en general, i aprendre la metodologia necessària per poder posar a prova, mitjançant l'observació, algunes hipòtesis prèvies sobre la conducta d'aquests animals en captivitat.

Contingut
El treball inclou una primera part més teòrica sobre diversos aspectes generals de la biologia dels animals estudiats. A continuació, la part més pràctica del treball es basa en l'observació directa de la conducta que mostren en la seva gàbia del zoo. La metodologia emprada inclou el mostreig ad libitum, l'elaboració d'un etograma, i sobretot, la presa de dades mitjançant el full de registre a intervals. A partir d'aquí he posat a prova un parell d'hipòtesis relatives al comportament i a les interaccions que es donen entre ells.

Conclusió
La metodologia emprada m'ha donat uns resultats que han permès validar o refutar les hipòtesis plantejades. Però potser el principal valor del treball resideix, no tant en els resultats obtinguts, com en l'adquisició i seguiment d'una metodologia amb rigor científic, tal com ho faria un etòleg en un estudi de camp. També m'ha permès familiaritzar-me amb el zoo de Barcelona i adonar-me que, tot i els aspectes millorables de les instal.lacions, té funcions importants que en justifiquen l'existència.

Fonts documentals
He extret informació de llibres diversos, Internet, i també altres materials facilitats pel personal del zoo (dossiers, revistes, etc.)

 

Cercador de treballs

Ara és novetat