Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Influència en la vida quotidiana de l'olfacte i el gust

Isabel Garcia Fructuoso


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Dámaso Monte

 

Introducció
Des de que l'home va començar a caminar la vista i l'oïda van passar a substituir l'olfacte i el gust en la seva funció de supervivència. Davant d'aquest fet l'olfacte i el gust han estat considerats popularment sentits humans poc rellevants en el desenvolupament de la nostra vida Per aquest motiu, aquest treball té com a objectiu presentar aquests dos sentits més enllà del camp de la fisiologia, sinó mostrar-los en el paper tan important que juguen en la nostra qualitat de vida.

Contingut
Aquest treball de recerca consta de tres parts diferenciades. Primerament, conté una part teòrica en la qual trobem els conceptes bàsics per poder entendre el funcionament del gust i l'olfacte en els humans i la relació que comparteixen. Seguidament, trobem una part de recerca en què s'exposen diferents aspectes de la vida quotidiana i la influència de l'olfacte i el gust en ells. Per últim, conté una part experimental en la qual a partir d'un experiment passat a uns cinquanta individus he pogut comprovar certs mites d'aquests sentits i si existeix una relació directa entre ells vertaderament.

Conclusió
Desprès de tota la recerca i l'anàlisi dels resultats a partir de la pràctica passada als diferents subjectes, he pogut arribar a confirmar la meva hipòtesi: l'olfacte i el gust juguen un paper molt important en el nostre desenvolupament en l'entorn i en la nostra qualitat de vida. Altres conclusions a les que he pogut arribar han estat les següents: - L'olfacte i el gust aporten la informació essencial dels aliments que consumim al nostre organisme. - L'olfacte és un reforçador de la memòria molt superior a la vista i l'oïda. - Les diferents olors ens proporcionen diferents reaccions en el nostre estat anímic i comportament. - La deficiència de l'olfacte en gran part dels casos és un símptoma prematur d'Alzheimer. - El gust és essencial alhora de discriminar substàncies. - Les feromones són la via de comunicació més viable en la conducta sexual i les relacions personals. - L'olfacte juga un paper més important en èpoques de sexualitat activa. - El gust és superior en les edats d'aprenentatge. - El consum de tabac és directament proporcional a la desmillora del nivell de detecció d'aquests dos sentits. - La superioritat olfactiva de les dones és un mite. - L'olfacte i el gust es complementen mútuament.

Fonts documentals
Bibliografia: GUYTON, Arthur; HALL, John. Tratado de Fisiología Médica. Madrid: Mc Graw-Hill, 2001. REQUENA, Tomas. Triadas, Nuevas lecturas en ciencia y tecnologia. Barcelona: Netbiblio, 2008. MORANT, Ricard; PEÑARROYA, Miquel; Tres finestres obertes al món de la comunicació (el llenguatge del tacte, l'olfacte i el gust). Mina Paiporta: Denes, 2004. FISHER, Carolyn; SCOTT, Thomas R.. Flavores de los alimentos. Zaragoza: ACRIBIA, S.A., 2000. TIMIRAS, Paola. Bases fisiològicas dels envejecimiento y geriatría. California: Masson, 1997. Webgrafia: http://www.acorl.org.co/publica/documentos/FOLLETO-SEPTOPLASTIA.pdf [consulta: 04.01.2010] http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48162008000200013&script=sci_arttext [consulta: 04.01.2010] http://www.portalesmedicos.com/blogs/psicologovalencia/note/2041/%C2%BFen-qu%C3%89-consisten-las-terapias-aversivas.html [consulta: 20.12.2009] http://www.um.es/analesps/v23/v23_1/08-23_1.pdf [consulta: 20.12.2009] http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Olfato/diagnosticar/Alzheimer/elpepusoc/20090727elpepusoc_3/Tes# [consulta: 22.12.2009] http://www.odotipo.es/cat/laagencia.php [consulta: 15.11.2009] http://www.akewuele.com/cat/akewuele01_olor.php [consulta: 15.11.2009] http://www.hhmi.org/senses-esp/d110.html [consulta 26.06.2009] http://www.nodulo.org/ec/2003/n013p03.htm [consulta 26.06.2009] http://www.iorl.com.ar/alteraciones.htm [consulta 3.1.2010] http://www.fundaciojaumecasademont.cat/img/admin/pdfbeca1.pdf [consulta: 3.1.2010] http://www.eufic.org/article/es/artid/gusto [consulta: 20.09.2009] http://www.bebesymas.com/embarazo/el-gusto-y-el-olfato-en-el-embarazo [consulta: 26.11.2009] http://www.uv.es/metode/numero40/59_40.htm [consulta: 26.11.2009] http://www.dailymotion.com/video/x737qu_anosmia-vivir-sin-olfato_school [consulta: 26.11.2009] http://www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/peds_poison_sp/lead.cfm [consulta: 26.11.2009] http://www.clinicadam.com/salud/5/003052.html [consulta: 30.12.2009] http://faculty.washington.edu/chudler/chtaste.html [consulta: 30.12.2009] http://www.akewuele.com/ [consulta: 15.11.2009] http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/sentits.htm [consulta: 30.12.2009]

 

Cercador de treballs

Ara és novetat